RYT300/500

Shala Hala 300 timmars program

Shala Halas grundare och ägare, Laila Svensson, med över 10 000 undervisningstimmar, erbjuder ett väl strukturerat utbildnings program. Programmet erbjuder en högkvalitativ lärarutbildning som fokuserar på din individuella utveckling. Under utbildningen kommer du hela tiden möta ämnen och kategorier som uppnår RYT®-status; Olika tekniker och träning, undervisningsmetoder, anatomi & fysiologi och yoga filosofi, livsstil och etik. 

Stilar av Yoga under din utbildning på Shala Hala
Alignmentorienterad yoga
Biomechanisk Yoga
Anusara inpspirerad Yoga
Patanjalis 8 Limbs of Yoga

Utbildningsformat
300RYT och 500RYT
Moduler (flera kortare med spridning över tid) INGEN NYTT DATUM

I delar av utbildning kommer Shala Hala vara värd för ett väl utvalt nätverk av olika högkvalitativa erfarna lärare från hela världen där du som valt att gå hela utbildningen per automatik är inbokad och som ingår i utbildningsavgiften. Du väljer i tur och ordning, en modul i taget och binder dig på så sätt inte upp dig till en hel utbildning. INGEN NYTT DATUM

Utbildning
RYT300/500
– 300 timmar
– 5 moduler (1 modul innefattar olika steg)
– Fysiska möten
– Internet möten

Målgrupp:
RYT500 (för dig som redan gjort RYT200)
RYT300 (för dig som har mycket yogaerfarenhet men ingen gedigen kvalificerad utbildning)
YACEP    Redan certifierade Yogalärare som vill fördjupa/förnya sina kunskaper

Pris
Totalpris: 35 000 Skr.
Pris per modul: 7000 Skr (betalningen sker per modul)

Ses lärandes på mattan
Namaste
Laila

Annonser