RYT 300/500 Modul 5

Modul 5 – Slutprov och certifiering 2 november – 8 december

Del 1 i modul 5 Förberedning för slutprov
När: 9 – 10 november
Lärare: Laila Svensson
Plats: Shala Hala
Hur: Praktik/teori
Tid: 14 timmar
Schema:
Lördag 9.00 – 18.00
Söndag 8.00 – 15.30

Del 2 i modul 5  – Del av slutprov
När: Vecka 46  (11 november – 17 november)
Lärare: Laila Svensson
Plats: Internet
Hur:
-Skicka in en 1 timmes video på dig när du håller en klass.
-Muntlig/personlig feed back på videon
Tid: 3 timmar (1 timmes förberedning + 1 timme filming + 1 timmes feed back)

Del 3 i modul 5 – Slutprov och Certifiering
När: 6 – 8 december
Lärare: Laila Svensson
Plats: Shala Hala i Boarp
Hur: Praktiska prov
Tid: 27 timmar

Totalt ; 44 timmar
14 timmar work shop med Laila
3 timmar klass (video)
27 timmar slutprov på Shala Hala i Boarp
Pris: 7000 kr

BOKA

Annonser