RYT200

SHALA HALA´s RYT200 PROGRAM

BOKA

Shala Hala erbjuder dig en Professionell Yoga utbildning som uppfyller Yoga Allians Standards. Är du nyfiken? Svara på nedanstående frågor och se om det passar just dig 🙂
1.Känner du att Yoga gör dig gott?
2.Börjar du bli nyfiken på Yogans ursprung?
3.Brinner du för Yoga?
4.Vill du veta mer om andning (Pranayama)?
5.Vill du veta mer om Yogans filosofi (Sutra, 8 Limbs of Yoga etc.)?
6.Vill du veta mer om dig själv?
7.Vill du utveckla din fysiska Yoga (Asanas) på ett djupare plan?
8.Vill du ”bara” veta mer om Yoga för din egen del utan att undervisa?
9.Vill du göra Yogan till en personlig utveckling?

Har du svarat ja på frågorna 1-9, är 100 timmar Lärarutbildning helt rätt för dig.
(3 moduler hösten 2017)
10.Har Yoga blivit en del av ditt liv?
11.Vill du ta din passion för Yoga till en annan nivå?
12.Vill du utveckla din fysiska Yoga (Asanas) på ett både djupare och på ett avancerat plan?
13.Vill du fördjupa dina andningstekniker (Pranayama)?
14.Vill du fördjupa dig i Yogans filosofi (Sutra, 8 Limbs of Yoga etc.)?
15.Vill du utveckla dina ledaregenskaper?
16.Vill du göra Yogan till en personlig utveckling? Vill du kanske till och med vända din passion för yoga till en karriär du kommer att älska?

Svarar du även ja på frågorna 10-16, är 200 timmars Lärarutbildning helt rätt för dig.
(3 moduler hösten 2017 och 3 moduler under vår och höst 2018)

Vad ingår?
-200 timmar lärarledd utbildning
-Fri träning på Shala Hala under hela din utbildning
(Litteratur ingår ej).

Om Programmet:
Programmet ger dig bland annat:
-Avancerad personlig fysisk yoga utveckling (Asanas)
-Grundläggande kunskaper i andningsövningar (Pranayama)
-Djup kunskap i yogafilosofi (Yoga Sutra, Iyengaryoga)
-Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi
-Pedagogiskt verktyg i undervisning av yoga
-Pedagogiskt verktyg för ditt unika uttryck som yogalärare
-Studenter som fullföljer hela utbildningen med Shala Hala i Hallavara har rätt att registrera sig som RYT 200.

Efter 5 moduler, kommer du som student, att hålla totalt 5 timmars klass på Shala Hala. Individuellt program sätts tillsammans mellan dig och mig, efter Modul 5. Detta ingår i din utbildning och krävs för att du ska bli certifierad 200RYT.

RYT200 PROGRAM 2018 – 2019
Hösten 2018 startar Shala Halas tredje 200 timmars lärarutbildning. Under 6 tillfällen fördelat på 12 månader under långhelger träffas vi och gör en djupdykning i Yogan. Del 1-3 (hösten 2018) kommer vi att fokusera på den praktiska delen av Yogan. Del 4-6 (2019) fokuserar vi på att lära oss att instruera Yoga. Vi håller till på Shala Hala i Hallavara och i Boarp. Dessutom ingår fri träning på Shala Hala under din utbildning.

Schema:
Fredag – Söndag : 8.00 – 18.00 Lunch 12.00 – 13.00 (med reservation för ev ändringar)
Måndag: 8.00 – 15.00 Lunch 12.00 – 13.00

Program: 100 timmar hösten 2018
Modul 1: Fredag 21 september – måndag 24 september – Huvudämne: Introduktion
Modul 2: Fredag 19 oktober – måndag 22 oktober – Huvudämne: Yoga Filosofi
Modul 3: Fredag 23 november – måndag 26 november – Huvudämne: Anatomi

Program: 100 timmar under 2019 (de första 100 timmarna måste vara klara)
Modul 4: Fredag xx januari – måndag xx januari – Huvudämne: Klassuppbyggnad & Pedagogik
Modul 5: Fredag xx mars – måndag xx mars – Huvudämne: Klassuppbyggnad & Anatomi
Modul 6: Fredag xx september – måndag xx september  – Huvudämne: Certifiering

The Teacher Training can if needed be held in english.

For questions email laila@hallavara.nu
Sign up here

English
Name: Shala Hala in Hallavara Sweden
Designation: RYS 200®
Price: 30 000 Skr (5 000 Skr/Modul) Payment/modul

About
Turn Your Passion For Yoga Into A Career You’ll Love or just make it till a personal development. Shala Hala i Hallavara is a Professionell Yoga School that provides a training program that meets Yoga Allians Standards.
The program gives you, among other things:
‘Advance your personal yoga
‘Basic knowledge in pranayama
‘Deep knowledge of yoga philosophy
‘Basic knowledge of anatomy and physiology
‘Educational tool in teaching yoga
‘Educational tool to your unique expression as a yoga teacher
´Students who complete trainings with Shala Hala i Hallavara school are eligible to register as RYT 200.

When you participate in the Teacher Training it will also included free training in Shala Hala i Hallavara during your training.
What is included?
-200 Hours of classroom training
-Free Training at Shala Hala throughout your education
Books are not included

During the program, you as a student will do 5 hours Teaching Hours at Shala Hala i Hallavara.
Individual program will be set together between me and you. This including the Teacher Training Program and are necessary to be certifierad as a 200RYT.

NEXT TEACHER TRAINING START AUTUMN 2018
Everyday Schedule:
Friday – Sunday 8.00 – 18.00 Lunch 12.00 – 13.00
Monday 8.00 – 15.00 Lunch 12.00 – 13.00

 

Annonser