RYT200

SHALA HALA´s RYT200 PROGRAM

Shala Halas grundare och ägare, Laila Svensson, med över10 000 undervisningstimmar, erbjuder ett väl strukturerat utbildnings program. Programmet erbjuder en högkvalitativ lärarutbildning. Under utbildningen kommer du möta ämnen och kategorier som uppnår RYT®-status; Olika tekniker och träning, undervisningsmetoder, anatomi & fysiologi och yoga filosofi, livsstil och etik.  

Stilar av Yoga under din utbildning på Shala Hala
Alignmentorienterad yoga
Biomechanisk Yoga
Anusara inpspirerad Yoga
Patanjalis 8 Limbs of Yoga

Utbildningsformat
– 200RYT
– Moduler (flera kortare med spridning över tid) – 
Utbildningen sker på Shala Hala INGEN NYTT DATUM
– Helt internetbaserad, där du kan utföra din utbildning i din egen takt. Kontakta laila@hallavara.nu för mer information.  

I delar av utbildning kommer Shala Hala vara värd för ett väl utvalt nätverk av olika högkvalitativa erfarna lärare från hela världen där du som valt att gå hela utbildningen per automatik är inbokad och som ingår i utbildningsavgiften. Du väljer i tur och ordning, en modul i taget och binder dig på så sätt inte upp dig till en hel utbildning. INGEN NYTT DATUM

Målgrupp
För dig som vill få en gedigen grund i yoga.

Pris
Totalpris: 30 000 Skr.
Pris per modul: 5000 Skr (betalningen sker per modul)

Om Programmet:
Programmet ger dig bland annat:
-Grundläggande kunskaper i andningsövningar (Pranayama)
-Djup kunskap i yogafilosofi (Yoga Sutra, Iyengaryoga)
-Grundläggande kunskaper i anatomi och fysiologi
-Pedagogiskt verktyg i undervisning av yoga
-Pedagogiskt verktyg för ditt unika uttryck som yogalärare
-Studenter som fullföljer hela utbildningen med Shala Hala i Hallavara har rätt att registrera sig som RYT 200.

BOKA

Ses lärandes på mattan
Namasté
/Laila

Annonser